درباره ما

سیلور لاینینگ تیم تخصصی کوچینگ و منتورینگ زبان

توسعه فردي، آموزش تخصصی زبان و توسعه کسب و کار حرفه ماست. ما میکوشیم تا به بهترین نحو تفكر مثبت انديشي، شخصيت شناسي، زبان بدن NLP، مهندسي فروش، بازاريابي و بازرگاني را به کاربران و مشتریان آموزش دهیم تا بتوانند این موضوعات را در حوزه کاری ارائه کنند.

خدماتی که ما انجام می دهیم

توسعه فردي
توسعه فردي (تفكر مثبت انديشي -شخصيت شناسي -زبان بدن NLP)
توسعه كسب و كار
توسعه كسب و كار (مهندسي فروش -بازاريابي-بازرگاني )
آموزش تخصصي زبان
آموزش تخصصي زبان در حوزه ( كنكور -IELTS&TOEFL- مذاكرات -General

جدیدترین مقالات